Зэрэг Cherry Fertilizer

Залгих, ургах, үржүүлэх (намаг, зэрлэг розмарин, архи, согтууруулах ундаа гэх мэт)
Andromeda

Залгих, ургах, үржүүлэх (намаг, зэрлэг розмарин, архи, согтууруулах ундаа гэх мэт)

Andromeda нь олон тооны гэрийн цэцэрлэгчид байдаг. Энэ сайхан ногоон ургамлын ямар ч төрлийг засах боломжтой. Тиймээс жил бүр энэ гайхамшигт бут сөөгөнцөр нэлээд олон тооны орон зайг эзэлж, ландшафтын урлагийг онцгой анхаарал болгодог. Гэсэн хэдий ч, энэ үйлдвэрийг зөв зохистой арчилж, түүнийг оновчтой нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд юу шаардагдахыг хүн бүр мэддэггүй.

Дэлгэрэнгүй
Cherry Fertilizer

HB-101, ургамлын эмийн нөлөө

Аливаа ургамал хурдацтай хөгжиж, хөгжихийн тулд энэ нь бүх төрлийн шим тэжээл, шим тэжээлийг шаарддаг бөгөөд үүнд голчлон кали, фосфор, азот, цахиур. Цахиурын чухал ач холбогдол нь ихэвчлэн дутуу тооцогддог хэдий ч хөрсөөсөө ихээхэн хэмжээний цахиурыг хуримтлуулж, хөрсний үржил шимт хөрс нь улам доройтож, улмаар илүү их гэмтэх магадлалтай гэж үздэг байна.
Дэлгэрэнгүй