Зэрэг Нийслэлийн бүс

Амьдралын эхний өдрүүдэд тахиануудыг хэрхэн тэжээх вэ
Дэгдээхэйгээ өсгөх

Амьдралын эхний өдрүүдэд тахиануудыг хэрхэн тэжээх вэ

Тахиа шувууны зохистой хооллолт, зохистой хооллолтыг зөв зохистой түвшинд байлгах гол хүчин зүйл бол шувуу юм. Эхний өдрүүдэд тахиа нас барах нь өвчлөлийн бус, харин хоолны дэглэм, хоолны дэглэмийг сонгоход алдаа болдог. Тахиа, тэдгээрийн үүлдэр, нас, үйл ажиллагааны түвшинг хооллоход анхаарах хэрэгтэй.

Дэлгэрэнгүй
Нийслэлийн бүс

10 акр газрыг төлөвлөх газар, төрөл, яаж байрлуулах

10 акр талбайтай газар нь байшинг байрлуулах, цэцэрлэг, хүлэмж, хүнсний ногооны ор, хүүхдийн тоглоомын талбай, спортын талбай, хиймэл усан сан зэргийг хавчуурга болгон ашиглах боломжтой. Зохистой ашиглах үед аливаа төсөл хэрэгжүүлэхэд хангалттай орон зай байх болно. Хамгийн гол нь нутаг дэвсгэр дээр обьектуудын байршлыг зөв төлөвлөх явдал юм.
Дэлгэрэнгүй