Зэрэг Төлөвлөлт

Хотын захын талбайг өөрийн гараар сайжруулах
Төлөвлөлт

Хотын захын талбайг өөрийн гараар сайжруулах

Зуны оршин суугчид өөрийн орны байшин, зэргэлдээ газрыг харахыг хүсдэг бөгөөд ингэснээр зөвхөн ажиллахад төдийгүй дизайных нь сэтгэлийг таашаал авах боломжтой болно. Газар өмчлөх газрынхаа талаас үл хамааран та нүдэнд дуртай, үзэсгэлэнтэй озонуудыг байрлуулж, амарч, зугаалах боломжтой болно.

Дэлгэрэнгүй
Төлөвлөлт

Хотын захын талбайг өөрийн гараар сайжруулах

Зуны оршин суугчид өөрийн орны байшин, зэргэлдээ газрыг харахыг хүсдэг бөгөөд ингэснээр зөвхөн ажиллахад төдийгүй дизайных нь сэтгэлийг таашаал авах боломжтой болно. Газар өмчлөх газрынхаа талаас үл хамааран та нүдэнд дуртай, үзэсгэлэнтэй озонуудыг байрлуулж, амарч, зугаалах боломжтой болно.
Дэлгэрэнгүй