Зэрэг Сарракения

Олон тооны төмс "Felox" -ийг хэрхэн өсгөх вэ: төрөл бүрийн тодорхойлолт, тодорхойлолт, гэрэл зураг
Хүнсний ногоо

Олон тооны төмс "Felox" -ийг хэрхэн өсгөх вэ: төрөл бүрийн тодорхойлолт, тодорхойлолт, гэрэл зураг

Төмсний төрөл бүрийн филок нь өндөр бүтээмжтэй чанаруудтай тул үр дүн нь олон талт хэрэглээ юм. ОХУ-ын нутаг дэвсгэр даяар тархсан. Wireworm хийхэд хялбар. Энэ нь халуун цаг агаар, температурын гэнэтийн өөрчлөлтийг тэсвэрлэдэг. Энэ өгүүлэлд төмсний төрөл бүрийн филок, түүний шинж чанар, шинж чанарын тухай бүх зүйлийг дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно.

Дэлгэрэнгүй
Сарракения

Sarrasenum жагсаалт

Саратрацийн гэр бүлийн ургамлыг зөв зүйтэй ургамлын ургамал гэж нэрлэдэг. Тэд тусгайлан тохируулсан навчтай тусламжтайгаар шавьж, жижиг амьтдыг барьж чаддаг. Хулсан идэш тэжээлийг ферментийн тусламжтайгаар гүйцэтгэдэг. Энэ нь ургамлын өсөлт, хөгжлийг бүрэн гүйцэд өнгөрөөх боломжгүй хоол тэжээлийн нэмэлт эх үүсвэр юм.
Дэлгэрэнгүй