Зэрэг Босоо ортой

Өөрийн орны гарт ор ор
Босоо ортой

Өөрийн орны гарт ор ор

Хөдөө аж ахуйн ажил бол хүнд ажил гэдгийг бүгд мэднэ. Үнэндээ, сайтын зохистой төлөвлөлт, орчин үеийн технологийг ашиглах, ортой зохицох хамгийн сүүлийн арга техник нь энэ үйл ажиллагааг илүү тааламжтай болгох, хамгийн чухал нь илүү үр дүнтэй болгодог. Цэцэрлэгийн ор нь зарим ургамал тарих жижиг талбай юм.

Дэлгэрэнгүй
Босоо ортой

Өөрийн орны гарт ор ор

Хөдөө аж ахуйн ажил бол хүнд ажил гэдгийг бүгд мэднэ. Үнэндээ, сайтын зохистой төлөвлөлт, орчин үеийн технологийг ашиглах, ортой зохицох хамгийн сүүлийн арга техник нь энэ үйл ажиллагааг илүү тааламжтай болгох, хамгийн чухал нь илүү үр дүнтэй болгодог. Цэцэрлэгийн ор нь зарим ургамал тарих жижиг талбай юм.
Дэлгэрэнгүй