Зэрэг Ёроол

Шувуу тэжээгчдийн бие даасан үйлдвэрлэл: хайгуулын сонголтууд
Ёроол

Шувуу тэжээгчдийн бие даасан үйлдвэрлэл: хайгуулын сонголтууд

Хиймэл шувуу тэжээгч бол зэрлэг ан амьтдад тааламжтай сайхан арга юм. Хэрэв та олон тооны шувууд амьдардаг газарт амьдардаг бол цөөн хэдэн сайн тэжээлтэн шувууд шувуунд ойртож, гоо үзэсгэлэнг нь эдлэх боломжтой болно. Та үнэтэй тэжээгч худалдан авах шаардлагагүй. Та өөрөө амархан хийж чадна.

Дэлгэрэнгүй
Ёроол

Шувуу тэжээгчдийн бие даасан үйлдвэрлэл: хайгуулын сонголтууд

Хиймэл шувуу тэжээгч бол зэрлэг ан амьтдад тааламжтай сайхан арга юм. Хэрэв та олон тооны шувууд амьдардаг газарт амьдардаг бол цөөн хэдэн сайн тэжээлтэн шувууд шувуунд ойртож, гоо үзэсгэлэнг нь эдлэх боломжтой болно. Та үнэтэй тэжээгч худалдан авах шаардлагагүй. Та өөрөө амархан хийж чадна.
Дэлгэрэнгүй